Sezyum Kafası
Sezyum Kafası

28 °C de eriyen ve doğada ender rastlanan bir element. Sezyum'un saf olarak eldesi bilinen sıradan sodyum eldesi gibi değildir. Sıvı sezyum klorürün elektrolizi ile oluşan sezyum metalinin eriyik tuz içerisinde çözünürlüğü fazladır.